Aprenentageservei

 

QUÈ ÉS

La Fundació PROIDE és una ONG nascuda al 1992 que forma part de les escoles de La Salle Catalunya i que treballa per aconseguir quotes a través de l’educació de qualitat per a tothom.

El compromís de PROIDE és promoure una EDUCACIÓ TRANSFORMADORA a les aules per construir una ciutadania informada, crítica i compromesa amb el benestar global. Treballa per garantir una educació a la gent de països empobrits:

 

a Àfrica, per augmentar l’accés de petits i joves de condició social molt humil 

a Amèrica Llatina, per donar oportunitats educatives a joves indígenes

a Orient Mitjà, per donar resposta a la crisi de les persones refugiades, al reforç escolar de petits i joves sirians i iraquians que ha provocat un notable endarreriment escolar i educatiu.

http://www.fundacioproide.org/

sddd.png
giphy.gif

L'EDUCACIÓ

ÉS 

la clau

DE LA

transformació

 SOCIAL

IGUALTAT

DE

drets

i

obligacions

Líban

EQUITAT DE

GÈNERE

MISSIÓ 1

DRET A

 l'EDUCACIÓ

oportunitats educatives

MISSIÓ 2

EDUCACIÓ

 TRANSFORMADORA

conscienciar la

ciutadadania global

VOLUNTARIAT

PROMOCIÓ

EDUCACIÓ

PEL 

DESENVO-

LUPAMENT

Madagascar

 

DESENVO-

LUPAMENT

Togó

MEDI

AMBIENT

Guatemala

DRETS

HUMANS

Peru

INTERCUL-

TURALITAT